Waar zijn ze in hemelsnaam mee bezig???

Ik begrijp er nu werkelijk helemaal niets meer van. Diverse beleidsmakers hebben in de laatste weken gerefereerd aan een vertrek van Griekenland uit de euro. Barroso deed het onlangs en ook politieke leiders en andere belangrijke beleidsmakers hebben het gedaan.

Waarom is dat zo onbegrijpelijk? Op deze manier zetten de autoriteiten bedrijven, particulieren en beleggers aan tot kapitaalvlucht uit Griekenland en misschien ook nog wel uit andere perifere landen, de bekende besmetting. Het is nu juist die kapitaalvlucht die de problemen op korte termijn ernstig kan vergroten. Kapitaalvlucht is niet fijn voor het lokale bankwezen in de betrokken landen, om het maar eens uit te drukken met een lichte understatement. Maar kapitaalvlucht uit Griekenland en mogelijk uit andere landen is evenmin fijn voor de ‘sterke’ landen. Als er fundingtekorten bij banken in kwetsbare landen ontstaan, moet de ECB of eventueel de EFSF dat gat opvullen (of in het geval van Griekenland de eigen nationale centrale bank, maar die leent dat feitelijk vervolgens weer van de andere centrale banken). Als het dan uiteindelijk niet goed gaat en Griekenland uit de euro verdwijnt, zijn de ECB en andere centrale banken in de eurozone opgescheept met vorderingen die wel heel moeilijk inbaar zullen blijken. Dat men dit proces via dergelijke opmerkingen eerder stimuleert dan afremt, kan wel eens een spectaculair schot in eigen doel blijken te zijn. Je zou kunnen zeggen dat men speculatie uitlokt en zelf als tegenpartij van die speculanten, dus als financier van de speculatie, optreedt. Heel wonderlijk.

Wie oud genoeg is om zich het EMS (niet te verwarren met ESM) te herinneren, weet dat er onder dat Europese Monetaire Stelsel van gekoppelde, maar aanpasbare wisselkoersen een gedragsregel was bij de beleidsmakers. Elk gerucht over een devaluatie werd met klem ontkend. Soms terecht, soms niet. Maar als men openlijk zou praten over een op handen zijnde devaluatie, zou dat een dusdanige speculatie teweeg brengen dat het een ‘self-fulfilling prophecy’ zou worden. Devaluaties vonden dan ook bijna altijd plaats in het weekend.

Nu wijkt men dus van die regel af. De redenen zijn niet duidelijk en alles wat ik daarover zeg, is speculatief. Het kan zijn dat men probeert om Griekenland zoveel mogelijk onder druk te zetten. Maar dat is toch wel een heel riskante strategie. Misschien denkt men dat het niet veel uitmaakt omdat er ook zonder de opmerkingen van de beleidsmakers al kapitaalvlucht optreedt. Er kan ook een meer kwaadaardige reden zijn. Laat ik voorzichtig zijn en het in vragende vorm gieten. Is een aanzwellende kapitaalvlucht iets waar men op uit is? Zo ja, waarom dan? Zou men de Grieken er liever uit hebben en ziet men kapitaalvlucht en het uiteindelijk omvallen van het Griekse bankwezen als een weg daartoe omdat andere middelen ontbreken? En wat moeten we denken van de besmetting die dit dan oplevert?

Geef een reactie