Soevereiniteit

Het Kamerdebat over het ESM heeft geleid tot een discussie over soevereiniteit. Ook buiten de politiek. In het redactioneel commentaar neemt het FD vandaag bijvoorbeeld stelling. De krant vindt dat Nederland, net zoals enkele grote landen een veto moet hebben in het ESM. Ik heb daar niet zulke sterke gevoelens over. Als wij iets niet willen, moeten we een coalitie vinden van landen die samen optellen tot een percentage van meer dan 15% van de stemmen. Als ons dat niet lukt, moeten we misschien concluderen dat we mis zitten. Ik vind het echter niet zo’n ontzettend belangrijk punt. Als wij iets willen en alle andere landen ook, maar Luxemburg spreekt een veto uit, vinden we dat ook niet leuk.

In andere landen wordt bezwaar gemaakt tegen het nieuwe begrotingspact. Ook dat beperkt de soevereiniteit. Die bezwaren begrijp ik al helemaal niet. We hebben begrotingsafspraken die essentieel zijn voor de houdbaarheid van de muntunie. Wat gaan we doen als landen zich er niet aan houden. Als er geen mogelijkheid is om dan in te grijpen omdat landen soeverein moeten zijn, lijkt mij de connclusie dat een dergelijke opstelling niet verenigbaar is met deelname aan de muntunie.

We weten inmiddels dat een muntunie eigenlijk niet houdbaar is zonder begrotingsunie. Wie die begrotingsunie nog nog wil tegenhouden, moet kleur bekennen en uitleggen dat een dergelijke positionering het euro-project in gevaar brengt.

Geef een reactie