Eurobonds?

De discussie over eurobonds laait op. Ik ben een voorstander van eurobonds. Maar niet zomaar!

Je kunt volgens mij geen monetaire unie hebben zonder begrotingsunie. Dat blijkt de laatste jaren duidelijk. Eurobonds zouden goed passen in een begrotingsunie.

Maar je kunt ze niet zomaar invoeren. Er moeten twee dingen goed geregeld zijn. Allereerst kan het niet zo zijn dat alle landen dezelfde rente betalen. Dus je zult het eens moeten worden over een sleutel om een onderscheid te maken. Dat wordt nog een heel gedoe. Daarnaast moeten landen als Duitsland en Nederland nooit instemmen met eurobonds als we in ruil niet voldoende grip krijgen op de overheidsfinancien in andere landen. Ik zie eurozonds als een laatste stap naar een begrotingsunie. Je laatste kaart speel je natuurlijk alleen maar uit als andere partijen ook hun laatste kaart spelen. Anders is het financiele zelfmoord.

Er zijn overigens door diverse mensen allerlei aardige variaties en verfijningen op eurobonds bedacht. Sommige daarvan klinken heel aantrekkelijk. Maar het nadeel van al die ideetjes is de complexiteit. En dan bedoel ik niet dat economen en financieel hooggeschoolden het moeten kunnen begrijpen, maar de politicus moet het ook nog aan een bezorgde kiezer kunnen uitleggen.

In mijn optiek slaan we ofwel uiteindelijk de weg naar eurobonds in of we houden met grote regelmaat enorme stress in het systeem met als ultiem risico dat de euro niet blijft in zijn huidige vorm.. Eurobonds gaan waarschijnlijk komen, maar niet op heel korte termijn.