Weinig cijfers, veel politiek gedoe

 • Wisselende cijfers zijn geen reden om onze mening bij te stellen
 • FOMC is verdeeld maar gaat rente in december waarschijnlijk verhogen
 • Onduidelijkheid rond Brexit neemt toe
 • Kansen Trump slinken

Macrocijfers geen aanleiding om onze mening bij te stellen

Aan het cijferfront was deze week weinig nieuws te melden. Positief waren de overtuigende industriële productiecijfers in de eurozone over augustus. Dat was maar goed ook, want die van juli vielen tegen. Jaar-op-jaar is de groei van de industriële productie verbeterd van -0,5% in juli naar +1,8% in augustus. In Duitsland was de stijging zelfs nog iets sterker: van -1,3% naar +1,9%. De ZEW-index van het vertrouwen onder analisten is ook licht verbeterd.

grafiek1

De Amerikaanse macrocijfers lieten een wisselend beeld zien. Gezien het aantal uitkeringsaanvragen is de arbeidsmarkt nog altijd robuust, maar het vertrouwen onder kleine ondernemers is in september wat afgenomen. De detailhandelsverkopen waren in september niet geweldig, maar ook niet slecht.

De bezorgdheid over China stak weer de kop na de teleurstellende handelscijfers over september. De exportgroei daalde van -2,8% j-o-j naar-10,0% en de importgroei van +1,5% naar -1,9%. Dat is slechter dan verwacht, maar verandert niets aan het beeld dat de invoer het dieptepunt is gepasseerd. Hier staat tegenover dat de Chinese autoverkopen snel groeien: in augustus met 26,6% j-o-j, de sterkste stijging sinds begin 2013. We moeten de handelscijfers niet te licht opvatten: voor een grote economie heeft de Chinese economie een relatief open karakter en de handelsstromen vormen een aanwijzing voor de toestand van de economie, in China en elders. Op maandbasis willen de cijfers echter wel eens fluctueren.

grafiek2

Aan het totaalplaatje verandert er niet veel. Ik denk nog steeds dat de wereldeconomie in een gematigd tempo groeit en dat het met de industriële sector marginaal beter gaat. Dit wordt ook bevestigd door de voorlopende indicator van de OESO voor de wereldeconomie: deze lijkt de weg omhoog weer te zijn ingeslagen.

grafiek3

Fed op koers voor december

De notulen van de laatste vergadering van het FOMC, het beleidscomité van de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve), bevestigen wat we al dachten, namelijk dat de Fed nog steeds sterk verdeeld is. Ik kan me niet onttrekken aan het gevoel dat de Fed wellicht te veel met de eigen, interne meningsverschillen bezig is en te weinig naar de cijfers kijkt. Wij denken dat de Fed in december de rente verhoogt en zien geen reden om van mening te veranderen. Die renteverhoging is echter bepaald nog niet in kannen en kruiken. Hoewel de cijfers over het algemeen goed zijn, zien we hier en daar ook zwakke punten.

Meer politiek drama

De Amerikaanse presidentsverkiezingen komen snel dichterbij en Trump, geplaagd door een aantal schandalen uit zijn verleden, lijkt het steeds moeilijker te krijgen. Het ziet er op dit moment niet naar uit dat hij kan winnen. Maar ondanks Trumps problemen is het onwaarschijnlijk dat de Democraten ook in het Congres de dienst gaan uitmaken. Misschien behalen ze een meerderheid in de Senaat, maar vermoedelijk niet in het Huis van Afgevaardigden. Voor de financiële markten zou dat een gunstig resultaat zijn, want president Clinton krijgt dan flink wat tegengas, zonder dat haar het regeren onmogelijk wordt gemaakt.

De discussie rond Brexit wordt intussen almaar ingewikkelder. Beide partijen zijn bezig te bepalen wat ze uit de onderhandelingen willen slepen en wat ze bereid zijn op te geven. De volatiliteit kan nog wel even aanhouden.

De Schotse premier Nicola Sturgeon heeft een nieuwe referendumwet beloofd. Dat betekent niet dat de Schotten binnenkort weer over onafhankelijkheid gaan stemmen. Dit zou de discussie over Brexit alleen maar compliceren. Ik begrijp de emoties in Schotland wel. De Schotten worden tegen hun wil door hun grote broer meegesleept uit de EU. In deze fase wil ik daar twee dingen over zeggen. Ten eerste hebben de Schotten economisch gezien nu minder reden om uit het Verenigd Koninkrijk te stappen dan bij het eerste referendum. Het zou slecht zijn voor de Schotse handel, want de rest van het Verenigd Koninkrijk is de belangrijkste handelspartner en dat stapt uit de EU. Ten tweede zou een eventueel nieuw referendum zinvoller zijn op het moment dat de Brexit-onderhandelingen zijn afgerond en de Schotten weten uit welke alternatieven ze kunnen kiezen. Maar misschien is mijn benadering te sterk economisch gericht en te weinig politiek.

“Brexit is Brexit”, ook na een paar biertjes

Ik was een paar dagen geleden in Londen waar ik door de lokale collega’s was uitgenodigd om een presentatie te geven voor een groep klanten. Een collega van onze Sector Advisory afdeling in Amsterdam, David Kemps, was er ook. Hij gaf een mooie presentatie over trends in de industriële sector. Ik zou praten over macro-economie. Een maand geleden had ik een voorbespreking gehad met de Londense collega’s, waarbij ze hadden toegelicht dat Brexit gevoelig lag: of ik daar rekening mee kon houden. Uiteraard was het geen optie over Brexit te zwijgen, temeer daar het partijcongres van de Tories gaande was en Theresa May en anderen er van alles over hadden gezegd.

Niemand zag de zwakke productiviteitsgroei

Ik begon mijn verhaal met de vraag wat de belangrijkste economische problemen zijn in de wereld. In mijn optiek, en ik denk dat dit in economenkringen breed wordt gedragen, is de lage productiviteitsgroei een enorme uitdaging. Productiviteitsgroei is de belangrijkste bron van een stijging van het welvaartsniveau. In de laatste tien jaar is de productiviteitsgroei overal ter wereld gedaald. In welvarende landen zijn wel heel bedenkelijke niveaus bereikt. Het interessante was dat het merendeel van de aanwezigen dat helemaal niet herkende. Dit waren ondernemers in verschillende bedrijfstakken. Toch wel grappig dat de mensen die de echte economie vormen niet waarnemen wat uit de statistieken blijkt. Wat dat betekent, weet ik overigens ook niet precies. Misschien zijn de cijfers wel onjuist of worden minder dynamische bedrijfstakken steeds belangrijker of vertegenwoordigen de aanwezigen bedrijfstakken waar wel behoorlijke productiviteitsstijging wordt geboekt. Ik ben geneigd te denken dat deze zwakke fase tijdelijk zal zijn.  De technologische ontwikkeling die zich voltrekt, moet in mijn ogen wel leiden tot een stevige groei van de productiviteit.

Ik was evenwichtig, dacht ik

Ik denk dat ik over Brexit een evenwichtig verhaal hield. We weten niet wat de gevolgen zijn van Brexit want we weten niet wat de nieuwe relatie zal zijn van het VK met de handelspartners. In ieder geval is heel duidelijk dat internationale handel voor een economie als geheel zeer belangrijk is. Er is een duidelijk positief verband tussen verandering van de intensiteit van de buitenlandse handel en productiviteitsgroei. Dus nu de productiviteitsgroei al heel erg laag is, is beperking van internationale handel wel het laatste wat we nodig hebben. Als Brexit leidt tot schade aan de Britse internationale handel zou dat daarom slecht uitpakken voor de Britten, maar ook voor de handelspartners. We moeten ons hierbij realiseren dat het Brexit-proces deels economisch en deels politiek van aard zal zijn. Dat de economisch meest optimale oplossing zal worden gevonden, is daarom op voorhand onzeker.

De Britse economie start dit proces in mijn optiek vanuit een positie met gunstige structurele karakteristieken. De Britse economie is open, flexibel en competitief. Dat is belangrijk.

Een paar biertjes maakte de tongen los

Tijdens mijn presentatie werd er heel rustig gereageerd door de aanwezigen. Bij de paneldiscussie die volgde, werden een paar vragen gesteld en opmerkingen gemaakt die van iets meer emotie getuigden. Dat viel me op want ik had gedacht dat de emotie ruim drie maanden na het referendum grotendeels zou zijn verdwenen. Vervolgens waren er nog wat drankjes te nuttigen in een informele sfeer. Ik schrok eigenlijk wel van wat er toen gebeurde. Als de drank is in de man, is de wijsheid in de kan, zeggen we dan. De tongen kwamen los. Bij zo’n staande receptie hoef ik niet veel meer te doen. De aanwezigen willen hun verhaal vertellen aan mij. Ik hoef slechts af en toe begrijpend te knikken of een vragend gezicht te trekken. Er kwam meer emotie los dan ik had verwacht, vooral bij de pro-Brexit mensen die ondanks mijn poging om een evenwichtig verhaal te houden goed hadden aangevoeld dat ik het vertrek van het VK uit de EU een risicovolle en onverstandige onderneming vind.

May en Inclusive Capitalism

Ondertussen heeft de premier, Theresa May, ook het nodige gezegd. Ze laat er geen twijfel over bestaan dat Brexit gaat gebeuren. Opvallend in een van haar speeches op het partijcongres was dat ze, los van de Brexit, sprak over het kapitalistische systeem als zodanig. Ze zei daarover dat het systeem heeft geleid tot teveel ongelijkheid. Dat komt helemaal overeen met mijn eigen visie die ik in het verleden met enige regelmaat heb verkondigd. Het economisch systeem is uit balans geraakt en moet een nieuw evenwicht vinden. Dat betekent niet dat het systeem van de markteconomie op de helling moet. Markt en overheid moeten elkaar als complementaire elementen zien, niet als tegenpolen. ‘De markt’ moet een bredere verantwoordelijkheid nemen dan winst maken (en doet dat ook in toenemende mate), terwijl de overheid in mijn optiek meer moet bijdragen aan economische groei, niet door een enorme hoeveelheid overdrachtsuitgaven, maar door het versterken van de economische structuur. Er is een initiatief onder de naam Inclusive Capitalism dat mij erg aanspreekt.

May en haar ploeg betrekken de uitgangsstellingen

Wat May zei over Brexit spreekt mij veel minder aan. Ze wil zoveel mogelijk toegang houden tot de gemeenschappelijke markt van de EU, maar niet meedoen met het vrije verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen. Het lijkt mij dat de EU daar niet aan zal willen en daarmee staat May lijnrecht tegenover de EU. Dat belooft niet veel goeds. Maar misschien moet je de opmerkingen van May zien als piketpaaltjes slaan voorafgaand aan het feitelijke onderhandelingsproces. En we moeten afwachten hoe die onderhandelingen zullen verlopen. In ieder geval weten we nu wanneer het startschot klinkt: eind maart komend jaar. Het verdrag van de EU voorziet vervolgens in een termijn van maximaal twee jaar om tot een definitieve scheiding te komen. Mij lijkt dat veel te kort. Helaas is onduidelijk wat er gebeurt als die deadline niet wordt gehaald. En hoe de onderhandelingen zullen verlopen is eveneens niet helder. Op voorhand ziet het er naar uit dat het rommelig zal zijn. Er is in het VK een nieuw ministerie opgericht, het Department for Exiting the European Union (DEXEU), geleid door David Davis. Maar de minister van buitenlandse zaken, Boris Johnson, was de effectieve leider van de Brexit-campagne en die zal zich er ook stevig mee bemoeien. Ook de minister van handel, Liam Fox, zal zich niet onbetuigd laten. De personen die het hier betreft, hebben alle drie een groot ego, dus dat kan nog interessant worden. En Theresa May zal het allemaal in goede banen moeten leiden. Reken erop dat de stemming rond Brexit op gezette tijden sterk zal schommelen en dat dat zijn weerslag zal hebben op financiële markten.

Wat moet je nou als ondernemer?

Britse ondernemers moeten gewoon doorgaan met ademhalen. Automobielbedrijven geven aan dat ze investeringen in het VK wellicht op de lange baan schuiven, bang als ze zijn dat verkopen van in het VK geproduceerde auto’s naar de rest van de EU wellicht getroffen zullen worden door stevige invoerrechten. Toch denk ik niet dat alle bedrijven er zo in zitten. Het gaat ongetwijfeld nog een paar jaar duren eer Brexit een feit is; dat kan ook makkelijk na 2019 zijn. Bedrijven die investeren in kapitaal-goederen met een relatief lange levensduur zullen met de uitkomst van Brexit rekening moeten houden. Maar bedrijven met investeringen in kapitaalgoederen met een veel kortere levensduur zullen zich op de kortere termijn richten. En door de daling van het pond sterling is de concurrentiekracht van de Britse exportsector versterkt. Hoe het investeringsgedrag zich de komende jaren ontwikkelt, zal mede afhangen van hoe het onderhandelingsproces verloopt. De risico’s zijn duidelijk.

Ondernemers buiten het VK die naar het VK exporteren doen er naar mijn idee verstandig aan na te denken over diversificatie van hun afzet. Hopelijk gebeuren er geen nare dingen, maar voorlopig lijkt het mij dat premier May en de leiders van de EU standpunten innemen die moeilijk verzoenbaar lijken. Er zal door iemand, of aan beide zijden behoorlijk wat water bij de wijn moeten worden gedaan. Een teleurstellende uitkomst van het Brexit-proces kun je niet uitsluiten. Als je een bedrijf hebt dat sterk afhankelijk is van de export naar het VK kan het geen kwaad te proberen die afhankelijkheid te verminderen door ook andere markten aan te boren en te ontwikkelen.

 

Saai is anders

 • Politieke verwikkelingen, problemen in de bankensector en toespraken van centrale bankiers trekken veel aandacht
 • De inflatie in de eurozone stijgt, het Duitse ondernemersvertrouwen schiet omhoog en Amerikaanse cijfers wijzen op een gematigde conjunctuurverbetering
 • Deugen de Japanse BBP-cijfers niet?

Nog maar een paar weken tot de Amerikaanse verkiezingen. Hillary Clinton wordt als winnaar van het eerste tv-debat beschouwd. Gezien het grote aantal zwevende kiezers, de geringe populariteit van beide kandidaten en de ervaring met het Brexit-referendum in Engeland is het verstandig niet op de uitkomst vooruit te lopen. Ik krijg veel vragen over de toekomstige Amerikaanse handelspolitiek. Beide kandidaten spreken zich uit vóór protectionistische maatregelen. Dat is naar mijn mening zorgwekkend, want het ergste wat de wereldeconomie op dit moment kan overkomen, is de desintegratie van de wereldhandel. De vraag is of de nieuwe president zijn c.q. haar verkiezingsretoriek omzet in beleid.

Ik ga ervan uit dat Donald Trump meent wat hij zegt over de internationale handel en dat hij een protectionistische koers gaat varen. Wat Hillary Clinton betreft: zij lijkt mij in wezen een voorstander van vrijhandel die protectionisme alleen met de mond belijdt, omdat de kiezers het willen horen. Ik verwacht dan ook niet zij een protectionistisch beleid gaat voeren als zij tot president gekozen wordt.

Een ander zorgwekkend standpunt van Trump is dat volgens hem het beleid van de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) politiek gekleurd is. Niet alleen Trump zelf, ook anderen uit zijn kamp beweren openlijk dat de Fed in wezen de Democraten steunt en een beleid heeft gevoerd dat totaal niet deugt en ten koste gaat van de gewone burger. Als Trump tot president wordt gekozen, zou de onafhankelijkheid van de Fed dan ook in het geding kunnen komen. En dat is niet iets wat de financiële markten leuk zouden vinden.

Deutsche Bank

Er is veel aandacht voor de malheur bij Deutsche Bank. Dit is niet de plaats om in detail te treden over de vooruitzichten van deze bank. Het volstaat op te merken dat het een zogenoemde systeemrelevante financiële instelling is, dat is een instelling waarvan een bankroet ernstige gevolgen heeft voor het hele financiële stelsel. Deutsche is een bank , die enkele malen groter is dan Lehman Brothers voordat deze bank in de problemen raakte. We moeten daarbij wel bedenken dat er inmiddels een nieuw regelgevend kader bestaat dat de belastingbetaler moet beschermen, mochten de problemen bij Deutsche het management boven het hoofd groeien. Deze nieuwe regels zijn echter nog niet beproefd in soortgelijke omstandigheden en het staat nog te bezien in hoeverre ze bijdragen aan de financiële stabiliteit of juist tot instabiliteit leiden. Het is in deze fase nog te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen.

Centrale bankiers

In de afgelopen dagen hebben centrale bankiers op grote schaal hun mening geventileerd. Zo had ECB-president Mario Draghi een ontmoeting met leden van de Duitse Bondsdag, waarbij hij het optreden van de ECB verdedigde en de parlementariërs de bank bekritiseerden. Waarschijnlijk wist geen van beide partijen de ander te overtuigen.

Fed-voorzitter Janet Yellen gaf een verklaring voor het Congres. Dit kreeg nog een politiek tintje toen Yellen vragen kreeg over de donaties van Fed-gouverneur Lael Brainard aan de campagne van Clinton. Campagnedonaties zijn niet illegaal, maar zouden wijzen op politieke partijdigheid bij de Fed, zo meende men.

Yellen doet haar best om een evenwichtige visie uit te dragen. Uit wat zij en andere Fed-functionarissen de afgelopen dagen hebben gezegd, maak ik op dat de Fed waarschijnlijk in december de rente gaat verhogen, mits de economische cijfers niet opeens tegenvallen.

De recente cijfers uit de VS zijn redelijk goed. Regionale barometers van het ondernemersvertrouwen zijn iets consistenter geworden en vertonen een verbetering. Uit de laatste cijfers voor de orders voor duurzame goederen blijkt dat bedrijven waarschijnlijk weer wat meer gaan investeren. In de drie maanden tot en met augustus gaat het, na vijf zwakke maanden, weer de goede kant op met de orders voor kapitaalgoederen (exclusief defensie en luchtvaart).

Verrassende Ifo

De gezaghebbende Ifo-index van het Duitse ondernemersvertrouwen is in september sterk gestegen, een verrassende meevaller. Dit toenemend optimisme werd bovendien breed gedragen. Het meest opvallend en hoopgevend was misschien wel de sterke verbetering van de verwachtingencomponent voor de verwerkende industrie. Die heeft sinds de eerste fase van het herstel na de financiële crisis van 2008 niet meer zo’n sterke maandelijkse stijging te zien gegeven. Het is niet helemaal duidelijk waarom de Ifo het zo goed doet. Volgens sommige analisten komt het doordat de vrees rond Brexit wegebt, maar dat lijkt mij toch niet het hele verhaal. Als het optimisme de komende maanden blijft groeien, ga ik ervan uit dat het gewoon komt doordat de internationale industrie conjuncturele vooruitgang laat zien. Zoals ik al eerder heb geschreven, wijzen bepaalde Aziatische indicatoren ook in die richting, meest recentelijk nog de industriële productie in Taiwan. Die is in augustus sterk gegroeid, in lijn met de Taiwanese exportorders.

grafiek1

Wat de angst voor de Brexit betreft: die lijkt af te nemen, zo blijkt uit recente Britse cijfers. Zowel het consumentenvertrouwen als Lloyds’ index voor het ondernemersvertrouwen is in september duidelijk gestegen. De ongerustheid over de gevolgen op lange termijn is misschien hardnekkiger dan de zorgen voor de korte termijn. De hoofdrolspelers lijken het er nog niet over eens te zijn hoe de Brexit moet verlopen en sommige politici pleiten voor een ‘harde Brexit’. Het zal nog wel even duren voor we over deze kwesties duidelijkheid hebben.

Inflatie in de eurozone loopt op

De totale inflatie in de eurozone is licht gestegen, van 0,2% j-o-j in augustus naar 0,4% in september. Dat zal de ECB goed doen. De stijging kwam niet onverwacht, want de daling van de olieprijzen van ruim een jaar geleden verdwijnt nu uit de vergelijkingsbasis. De totale inflatie zal de komende maanden dus vermoedelijk verder oplopen. Belangrijker is dat de kerninflatie gelijk is gebleven op 0,8% j-o-j, een teken dat de onderliggende inflatiedruk nog altijd zeer gering is.

Deugen de Japanse BBP-cijfers niet?

Een door het Japanse kabinet ingestelde studiegroep heeft de nauwkeurigheid van de BBP-cijfers onderzocht. Er waren de afgelopen jaren enkele onverklaarbare inconsistenties tussen de BBP-cijfers en andere indicatoren. Uit een rapport van de Japanse centrale bank (BoJ) komt naar voren dat de groei van het BBP in 2014 in werkelijkheid zo’n 2,4% was, veel meer dus dan de officiële krimp van 0,9%. BBP-cijfers vormen een belangrijke leidraad voor het economisch beleid en dat maakt de uitkomst van BoJ-onderzoek zeer verontrustend. Niemand verwacht dat de cijfers perfect kloppen, maar een verschil van meer dan 3% is veel groter dan de foutenmarge en leidt tot volledig verkeerde conclusies. Deze problemen met de Japanse cijfers werpen de vraag op in hoeverre dit ook speelt in andere landen. Volgens mij valt dat wel mee, om twee redenen. Ten eerste lijkt er in de meeste landen geen sprake te zijn van grote inconsistenties tussen het BBP en andere economische cijfers. Ten tweede worden de problemen, aldus het rapport, veroorzaakt door de enquêtes waarop de cijfers gebaseerd worden en de vergrijzing van de bevolking. En qua leeftijdsprofiel loopt Japan ver voor op andere landen.

 

 

Verwarrende signalen: probeer de ruis eruit te ziften

 • Ondernemersvertrouwen VS daalt plotseling maar economie lijkt in orde
 • Ondernemersvertrouwen daalt licht in eurozone maar sterk in Nederland
 • Ondernemersvertrouwen VK herstelt zich
 • Consumentenvertrouwen VK veert op
 • Cijfers Azië wijzen op verbetering conjunctuur in industrie en IT

Recente economische indicatoren schetsen een onverwacht en zeer verwarrend beeld. Wat moeten beleidsmakers en beleggers hiermee? Naar mijn mening is het belangrijk om de ruis eruit te ziften. Door de verwarring die de nieuwste cijfers wellicht veroorzaken bij beleidsmakers, zullen zij ongetwijfeld de situatie even willen aanzien voordat ze overgaan tot zeer drastische maatregelen.

Brexit

De heersende opinie ten aanzien van Brexit is dat de uitkomst van het referendum een vertrouwensschok heeft veroorzaakt die de bestedingen door consumenten en bedrijven onder druk zet. Daarnaast zorgt Brexit voor onzekerheid, wat de bedrijfsinvesteringen op middellange termijn beperkt en dus ook negatieve gevolgen heeft voor de werkgelegenheid en vervolgens voor de inkomens en de groei van de consumentenbestedingen. Over het algemeen wordt dan ook verwacht dat de Britse economie door het Brexit-besluit binnenkort in een recessie belandt. De eerste vertrouwenscijfers na het referendum leken deze visie te bevestigen. De inkoopmanagersindex (PMI) voor het Verenigd Koninkrijk tuimelde van een gezonde 52,2 in juni naar een op een recessie wijzend niveau van 48,3 in juli. Ook het consumentenvertrouwen verslechterde in juli scherp: van -1 in juni naar -12 in juli. Desondanks ontwikkelden de detailhandelsverkopen zich in juli juist erg sterk. Maar dat was misschien tijdelijk en gerelateerd aan het weer.

De indicatoren hebben zich in augustus heel verrassend ontwikkeld. Het ondernemersvertrouwen in de verwerkende industrie heeft zich ruimschoots hersteld van de daling in juli en steeg naar 53,3, het hoogste niveau sinds oktober vorig jaar. Ook het consumentenvertrouwen veerde op, zij het iets minder overtuigend naar -7. Hiermee is de terugval in juli voor ongeveer de helft goedgemaakt.

Het is mogelijk dat dit allemaal kortstondige oplevingen zijn en er is nog te weinig bewijs om onze mening dat we op korte termijn met een kortstondige recessie te maken krijgen, te herzien. Volgens Markit, de organisatie die de PMI-cijfers verzamelt, is de positievere inschatting van de ordersituatie door bedrijven echter vooral toe te schrijven aan de verzwakking van het pond sinds het Brexit-referendum. En dat lijkt wel logisch. Als de goede cijfers van augustus in de komende maanden op peil blijven, dan moet de sombere kortetermijnprognose voor de Britse conjunctuur worden herzien.

De index voor het economisch sentiment in de eurozone die wordt gepubliceerd door de Europese Commissie, is in augustus iets verslechterd, naar 103,5 tegenover 104,5 in juli. Dit kan voor een deel terug te voeren zijn op een Brexit-effect, maar op het huidige niveau wijst de index nog steeds op een bescheiden groei.

De sterke daling van het Nederlandse ondernemersvertrouwen in augustus (volgens het CBS) kwam als een verrassing. Nederland heeft een relatief sterke handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk en de daling van het ondernemersvertrouwen in augustus kan een vertraagde reactie zijn op de daling van het ondernemersvertrouwen in het VK in juli. Als dat zo is, veert het vertrouwen volgende maand misschien ook weer op, zoals ook in het VK is gebeurd. Maar het is ook mogelijk dat de daling van het Nederlandse ondernemersvertrouwen voortkomt uit de daling van het Britse pond sinds het Brexit-besluit. Voorlopig ga ik uit van het eerste. Een andere index voor het ondernemersvertrouwen, de index die wordt samengesteld door NEVI, toont een volledig tegengestelde ontwikkeling. Deze index kwam in augustus juist hoger uit, op het op één na hoogste niveau van dit jaar, doordat ondernemingen goede orderontvangsten meldden.

Sterke daling ISM in de VS

Wij zijn lange tijd van mening geweest dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente dit jaar niet verhoogt, al hebben we onlangs aangegeven dat één renteverhoging dit jaar niet kan worden uitgesloten. Na de relatief agressieve uitlatingen van leden van het FOMC, het beleidscomité van de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve), is één renteverhoging in december volgens ons nu het meest waarschijnlijke scenario. Er zijn twee redenen waarom wij geen verhoging verwachten in september. Ten eerste bevindt de inflatie zich nog steeds onder de doelstelling van de Fed en zal deze zich zeker niet snel richting het beoogde niveau van 2% bewegen. De favoriete inflatiemaatstaf van de Fed, de kern PCE-inflatie, is het hele jaar al opmerkelijk stabiel op 1,6%. Dit was ook het geval in juli, de meest recente maand waarover cijfers beschikbaar zijn. Ten tweede vertoont de economie nog steeds wat zwakke plekken. Eerder dit jaar leek de arbeidsmarkt zwakker te worden en meer recent, in augustus, daalde de ISM-index voor het ondernemersvertrouwen sterk, van 52,6 naar 49,4. De Fed wil waarschijnlijk afwachten of dit een uitschieter is of een nieuwe trend. Ik verwacht dat in de komende maanden duidelijker wordt dat de ISM-uitkomst in augustus niet het begin was van een nieuwe trend, maar een incident.

Conjunctuur IT- en industrie

Ik zeg al heel lang dat er een lichte verbetering van de wereldwijde industriële conjunctuur aan zit te komen. Deze visie staat onder druk, niet alleen onder invloed van andere economen, maar ook door de cijfers. De hierboven genoemde indices voor een aantal Europese landen (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk) en de VS wijzen niet op een verbetering van de mondiale conjunctuur in de industrie. Toch is er naar mijn mening reden voor voorzichtig optimisme.

Ten eerste lijkt de sterke daling van de ISM vreemd en niet echt in overeenstemming met de meeste andere cijfers. Ten tweede kan het gedaalde ondernemersvertrouwen in een aantal Europese landen verband houden met Brexit en kan er in de komende maanden wellicht een herstel optreden. Ten derde is de teleurstellende economische groei in de VS in de afgelopen paar kwartalen grotendeels te wijten aan een tragere en zelfs negatieve voorraadopbouw. Deze trend moet op korte termijn gaan omslaan, wat een impuls zal geven aan de industriële activiteit. En tot slot ben ik van mening dat verschillende relevante, aan de IT-sector gerelateerde indicatoren in Azië aan de beterende hand zijn.

De officiële PMI voor de Chinese verwerkende industrie steeg in augustus naar 50,4, het hoogste niveau sinds september 2014. De Caixin-PMI daalde daarentegen in augustus: naar 50,0 tegen 50,6 in juli. Het cijfer voor augustus was na dat van juli het hoogste sinds februari 2015. Onze interpretatie is dat de stimuleringsmaatregelen van de Chinese beleidsmakers effect hebben.

160905-W1

Er is sprake van een merkwaardige divergentie tussen de PMI’s voor Taiwan en Zuid-Korea. Ik beschouw beide economieën als vooroplopend bij conjuncturele omslagen. Vaak bewegen de indices voor het ondernemersvertrouwen in deze landen parallel aan elkaar. De PMI voor Taiwan laat echter al drie maanden op rij een stijging zien, terwijl de PMI voor Korea in augustus sterk is gedaald. Wat kan dit verschil verklaren? De Taiwanese economie is sterker afhankelijk van IT dan de Zuid-Koreaanse, die het meer moet hebben van de scheepvaartsector. De scheepvaart staat onder druk en een aantal Koreaanse rederijen verkeert in zwaar weer.

160905-W2

Deze verklaring voor de uiteenlopende indicatoren voor het ondernemersvertrouwen in Taiwan en Zuid-Korea lijkt te worden bevestigd door de Zuid-Koreaanse import- en exportcijfers. De export en import van het land bereikten begin dit jaar een dieptepunt, maar laten sindsdien een verbetering zien. Op jaarbasis werd de exportgroei in augustus voor het eerst sinds december 2014 weer positief (+2,6%).

 

160905-W3160905-W4

 

Een ander teken dat wijst op een conjuncturele verbetering in de IT-sector is de ontwikkeling van de aandelenkoersen in de halfgeleidersector, zoals weergegeven door de SOX-index. Deze index is in de afgelopen maanden gestaag opgelopen.

Conclusie

Al met al schetsen de nieuwste cijfers geen duidelijk beeld van de wereldeconomie, doordat een aantal cijfers tegenvalt terwijl andere juist meevallen. Al met al zie ik geen reden om af te stappen van mijn geloof en blijf ik voorzichtig optimistisch voor de komende periode.

 

Spannender dan de Olympische Spelen? (1)

 • Toekomst monetair beleid op de agenda in Jackson Hole…
 • Welk monetair beleid tijdens de volgende recessie? …
 • En is de natuurlijke rente feit of fictie?…
 • Bovendien is er meer dan monetair beleid

Centrale bankiers uit alle delen van de wereld, vergezeld van vooraanstaande academici, komen aanstaande donderdag bijeen in Jackson Hole, in de Amerikaanse staat Wyoming, voor hun jaarlijkse economische symposium. Dit symposium, dat wordt georganiseerd door de Kansas Fed, wordt meestal gewoon Jackson Hole genoemd. Voor centrale bankiers en centrale bank-watchers kan deze bijeenkomst heel interessant en van groot belang zijn. De conferentieverslagen zijn vaak van invloed op hoe economen aankijken tegen de wereldeconomie en vooral ook tegen het monetaire beleid. De toespraken bevatten vaak aanwijzingen voor beleidsintenties en -verschuivingen. De voorzitter van de Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, houdt meestal een voordracht. Vaak wordt er een puntje van de monetaire beleidssluier opgelicht voor de komende maanden. Een bekend voorbeeld is de impliciete aankondiging van het kwantitatieve verruimingsprogramma van de ECB door Mario Draghi tijdens de Jackson Hole-conferentie van 2014. Hij zei toen een aantal dingen waarvan zelfs zijn speechschrijvers niet wisten dat hij ze zou gaan zeggen.

Het thema van Jackson Hole is dit jaar ‘het ontwerpen van een veerkrachtig monetair beleidskader voor de toekomst’. Ik vermoed dat niet veel mensen denken dat dit spannender wordt dan de Olympische Spelen, maar geloof me, dat is wel zo.

Hoewel een deel van de besprekingen mogelijk gaat over de directe vooruitzichten voor het Amerikaans monetaire beleid, is de grote vraag volgens mij wat monetaire beleidsmakers op middellange termijn kunnen en zullen doen. Maar waarom is dat een belangrijke vraag?

Wanneer de volgende recessie begint

We kunnen rustig stellen dat het monetaire beleid een cruciale rol heeft gespeeld en nog steeds speelt bij de pogingen om de economie terug te brengen op het pad van duurzame groei bij een lage, maar positieve inflatie. Er kan over worden getwist hoe succesvol en effectief alle beleidsmaatregelen tot dusver zijn geweest. Wat wel vaststaat, is dat de rente extreem laag is. Het herstel van de Amerikaanse economie is nu zeven jaar gaande. Dit is inmiddels de op twee na langste herstelperiode sinds de Tweede Wereldoorlog (zie tabel) en de zilveren medaille komt in zicht. Toch heeft de Fed de belangrijkste beleidsrente pas één keer verhoogd.

tabel weekly 22-8-16

Aan een periode van herstel komt geen einde door ouderdom, maar door een schok, door beleidsfouten of doordat onhoudbare knelpunten binnen de economie de economische bedrijvigheid verstikken. Op dit moment verwacht ik niet dat één van deze omstandigheden zich op korte termijn voordoet. Maar één ding is zeker: op een gegeven moment komt er een recessie. En afgaande op de cijfers in de tabel zal die recessie zich waarschijnlijk ergens in de komende paar jaar aandienen. Als de monetaire verkrapping in de VS zich voortzet in het huidige (slakken)tempo, is de rente nog steeds heel laag wanneer de volgende recessie begint. Dit beperkt de mogelijkheden van de Fed om de bedrijvigheid te stimuleren via het traditionele monetaire beleid. Het lijkt dus verstandig om een plan te ontwikkelen en dat is volgens mij waar de conferentie eigenlijk over gaat.

De bijdrage van John Williams

John Williams, de voorzitter van de San Francisco Fed, heeft onlangs een waardevolle bijdrage geleverd aan deze discussie (2). Ik verwacht dat zijn redenering door veel anderen gevolgd wordt. Hij legt om te beginnen uit waarom de rente laag is en hoogstwaarschijnlijk lange tijd heel laag zal blijven. Zijn uitgangspunt is dat er een renteniveau is dat meestal de natuurlijke rente wordt genoemd en dat hij definieert als de rente waarbij het monetaire beleid “noch verruimend, noch verkrappend is in termen van groei en inflatie”. Helaas weten wij niet hoe hoog deze rente is.

Maar als de groei en de inflatie lager zijn dan beoogd, moeten we ervan uitgaan dat de werkelijke rente hoger is dan de natuurlijke rente. Andersom, wanneer de groei en de inflatie hoger zijn dan wenselijk wordt geacht, is de werkelijke rente waarschijnlijk lager dan de natuurlijke rente. De hele redenering van Williams die hierop volgt, is gebaseerd op deze gedachte. De meeste economen staan achter deze aanname omtrent de natuurlijke rente, maar je kunt ook een andere visie hebben. Economen die de aanname van Williams verwerpen, kunnen uitkomen op een totaal ander beleidsadvies. Het is interessant of er, bijvoorbeeld, aanhangers van de Oostenrijkse school vertegenwoordigd zijn in Jackson Hole.

Hoewel we niets met zekerheid kunnen zeggen over de natuurlijke rente, kunnen we er wel zeker van zijn dat deze rente door de tijd heen op een neer beweegt en afhankelijk is van, onder meer, de potentiële groei van de economie. In de laatste kwart eeuw lijkt de potentiële economische groei bijna overal te zijn gedaald. Dit moet dus ook gelden voor de natuurlijke rente. Academici en centrale bankiers proberen het niveau van de natuurlijke rente te kwantificeren. Samen met een aantal Fed-collega’s heeft Williams geraamd dat de natuurlijke rente, gecorrigeerd voor inflatie, in 1980 in de VS en de eurozone ongeveer 3% bedroeg, maar sindsdien is gedaald naar 1% in de VS en minder dan 0% in de eurozone.

Lage trendmatige groei: hoe lang nog?

Wat betreft de trendmatige groei gaat Williams ervan uit dat deze lange tijd heel laag blijft. Misschien krijgt hij gelijk, maar misschien ook niet. Hij verwijst naar de discussie over ‘structurele stagnatie’. Het idee dat de trendmatige groei lange tijd heel laag blijft, kan juist blijken te zijn en ik begrijp de onderliggende overwegingen, maar de optimist in mij zegt dat dit niet kan kloppen. De technologische ontwikkeling is op veel gebieden naar mijn mening spectaculair te noemen. Dit moet, vroeg of laat, leiden tot een versnelling van de productiviteitsgroei en daardoor van de trendmatige groei van de economie als geheel. De discussie over structurele stagnatie is een schoolvoorbeeld van hoe economen vaak te werk gaan. Ze worden volledig verrast door een bepaalde ontwikkeling die ze niet hebben voorzien. Wanneer die specifieke ontwikkeling zich voordoet, proberen ze deze te rationaliseren door verklaringen te bedenken. Daarbij overtuigen ze zichzelf zo sterk van de juistheid van deze verklaringen dat ze ervan uitgaan dat deze dingen nooit meer kunnen veranderen. Maar goed … laten we ervan uitgaan dat Williams gelijk heeft tot het tegendeel wordt bewezen. Conclusie: de natuurlijke rente is heel laag en zal heel laag blijven.

Omdat de inflatie ook is gedaald, is het niet verrassend dat de werkelijke rente zo laag is als die nu is. Om de economie zo nodig op korte termijn een duwtje in de rug te geven, moeten centrale banken de werkelijke marktrente tot onder de natuurlijke rente verlagen. In het geval van de eurozone zou dat een reële rente van minder dan 0% betekenen. Aangezien de inflatie op dit moment ongeveer 0% bedraagt betekent dit dat de ECB de werkelijke rente moet verlagen tot onder 0% om de economie te simuleren wanneer zij dit noodzakelijk acht. En dat is precies wat de ECB doet. Maar ook hier geldt dat je het ook oneens kan zijn met deze hele redenering.

Er is een grens aan hoe negatief de werkelijke rente kan worden. Als de werkelijke rente niet lager kan worden dan de natuurlijke rente, wordt het traditionele monetaire beleid ontkracht. Williams voert aan dat het verstandig is om na te denken over wat de beleidsreactie op een recessie moet zijn onder dergelijke omstandigheden.

Hoe overwin je de onmacht van de centrale bank?

Zijn antwoord is tweeledig. Ten eerste moeten beleidsmakers volgens hem proberen de trendmatige groei van de economie te verhogen, vooral door te investeren in onderwijs en infrastructuur. Ik vind altijd dat het bevorderen van investeringen in infrastructuur en onderwijs net zoiets is als mensen aanmoedigen om hun tanden te poetsen; er is eigenlijk niets tegenin te brengen. Maar je moet ook rekening houden met de politieke realiteit en ik denk niet dat simpelweg het verhogen van de uitgaven aan infrastructuur en onderwijs al onze problemen zal oplossen. Overigens zijn de overheidsuitgaven aan infrastructuur in veel landen wel sterk verlaagd in tijden van bezuinigingen. Daarmee spanden de overheden duidelijk het paard achter de wagen.

Het tweede beleidsadvies van Williams is om het begrotingsbeleid actiever in te zetten om de conjunctuur te stabiliseren. Het probleem hierbij is dat het beleid wordt bepaald door politici die misschien een andere agenda hebben. Williams lijkt te suggereren dat dit probleem kan worden overwonnen door meer en krachtiger automatische stabilisatoren te creëren. Ik vind dit persoonlijk een heel interessant idee, dat zeker zal worden besproken in Jackson Hole. Maar ik denk ook dat dergelijke revolutionaire initiatieven een lang en gecompliceerd proces zijn.

Tot slot stelt Williams voor dat centrale banken hun inflatiedoel kunnen verhogen. Als ze er dan in slagen om de inflatie op te drijven, gaat ook de natuurlijke rente, vóór inflatie, omhoog en ontstaat er veel meer manoeuvreerruimte voor traditioneel monetair beleid. Dit idee werd voor het eerst gelanceerd door Olivier Blanchard, in 2010. Ik vind dit een interessant idee, maar de grote vraag is hoe je op een geloofwaardige manier je inflatiedoel kunt verhogen als je er niet in slaagt om de huidige, lagere doelstelling te halen. Het zal duidelijk zijn dat dit moet gebeuren via de inflatieverwachtingen, maar alleen het verhogen van de doelstelling is waarschijnlijk niet voldoende. Bovendien is dit een strategie die een centrale bank waarschijnlijk maar één keer kan proberen. Als het niet lukt, verliest zij immers alle geloofwaardigheid.

In het artikel van vier pagina’s dat hij schreef als bijdrage aan de discussie, kan Williams uiteraard niet alle details van zijn ideeën uit de doeken doen. Ik kijk dan ook uit naar de rapporten en verhandelingen over de discussies die deze week tijdens het Jackson Hole-symposium plaatsvinden.

Voetnoten

(1) Wanneer, … nee laat ik het anders zeggen: als u aan het eind van dit stuk komt, voelt u zich dan niet schuldig als u liever Usain Bolt in actie ziet. Dat vind ik prima, al zie ik persoonlijk liever Daphne Schippers of Sanne Wevers, vooral met TV-commentaar en analyses van Hans van Zetten.

(2) John C. Williams, “Monetary Policy in a Low R-star World”, in FRBSF Economic Letter, 15 augustus 2016

Zijn we klaar voor hogere rentes?

 • Een nieuwe renteverhoging in de VS komt dichterbij: is het niet dit jaar, dan toch zeker volgend jaar
 • Verkrapping in de VS heeft geleid tot meer volatiliteit op de financiële markten en een negatieve reactie van de wereldeconomie
 • De kansen op een positievere ontwikkeling zijn deze keer beter

Op de bijeenkomst van het FOMC, het beleidscomité van de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve), in december 2015 was het overheersende standpunt dat de rente in 2016 waarschijnlijk vier keer zou worden verhoogd. Op de financiële markten viel dit niet bepaald in de smaak. Volatiliteit en risicoaversie waren het gevolg terwijl het ook een negatieve uitwerking had op verschillende economieën. Wij waren van mening dat onder dergelijke kwetsbare omstandigheden de Fed op de korte termijn de monetaire teugels waarschijnlijk niet verder zou aanhalen en voor het einde van dit jaar de rente vermoedelijk niet opnieuw zou verhogen. De Fed kwam al snel hierna tot een soortgelijke conclusie: vanaf de vergadering in maart werd nog maar over één rentestap dit jaar gesproken. In dit verband breng ik graag de woorden van John Maynard Keynes in herinnering die ooit gezegd zou hebben: “Wanneer de feiten veranderen, verander ik van gedachten. En wat doet u?”. Ik zie meerdere redenen waarom een verdere renteverhoging in de Verenigde Staten dichterbij komt.

Nu al de rente verhogen?

Naarmate de tijd verstrijkt, komt de volgende rentestap automatisch dichterbij als we onze prognose wanneer dit gaat gebeuren, niet veranderen. Maar er speelt natuurlijk meer. Zo waren de economische indicatoren recentelijk vrij positief. De Fed houdt uiteraard de arbeidsmarkt nauwgezet in de gaten en moet zich enigszins zorgen hebben gemaakt toen de groei van de werkgelegenheid in de periode tussen maart en mei tegenviel, met gemiddeld slechts 118.000 nieuwe banen per maand. Gemeten over heel 2015 kwamen er elke maand gemiddeld 228.000 banen bij. In juni en juli van dit jaar was er echter sprake van een aanzienlijke verbetering tot gemiddeld 274.000. De meeste andere economische indicatoren bevestigen het beeld dat de Amerikaanse economie relatief goed draait. De economische groei kan zeker niet spectaculair worden genoemd en een aanmerkelijke versnelling van de inflatie lijkt ver weg. Afgezet tegen de algehele toestand van de economie zijn de beleidsrentes echter opmerkelijk laag. Zo bezien is er reden om de rente te verhogen.

Verder lijkt de internationale financiële situatie zich in veel rustiger vaarwater te bevinden dan in 2013 toen de suggestie dat de Fed mogelijk haar obligatieaankopen zou gaan terugdraaien, een golf van risicoaversie teweegbracht. De situatie is ook veel rustiger dan kort voor (en ook na) de renteverhoging in december 2015 toen de munten van opkomende landen onder zware druk stonden. De internationale kapitaaluitstroom uit opkomende markten is ook afgenomen. China is hiervan een goed voorbeeld. In de zes maanden tot de renteverhoging in december daalden de Chinese valutareserves met ongeveer USD 370 miljard, waarvan circa USD 200 miljard in de laatste twee maanden van het jaar. In de afgelopen maanden zijn de Chinese reserves heel stabiel gebleven. Dit onderstreept dat de situatie rond de netto kapitaalstromen nu relatief rustig is. Dat wil niet zeggen dat een volgende renteverhoging door de Fed niet opnieuw leidt tot verstoring, volatiliteit en risicoaversie. De situatie lijkt nu echter veel stabieler te zijn dan net voor de renteverhoging in december 2015. Het FOMC zou dan ook van mening kunnen zijn dat het nu ‘veiliger’ is dan in het verleden om de rente te verhogen.

160812-W1

Tot slot lopen de LIBOR-tarieven in de VS langzaam op. Ik ben onvoldoende deskundig als het gaat om de Amerikaanse geldmarkt om te kunnen zeggen wat er nu precies gebeurt. Ik denk wel dat de Fed deze stijgende trend kan stoppen als ze dat zou willen. De bovenstaande grafiek toont de driemaands USD LIBOR. Wat opvalt, is dat het tarief opliep in de aanloop naar de renteverhoging door de Fed medio december 2015. De markt anticipeerde toen op de renteverhoging en de Fed deed niets om marktpartijen op andere gedachten te brengen. Sinds begin juli vertoont het tarief opnieuw een stijgende lijn, terwijl de Fed geen aanstalten lijkt te maken om in te grijpen en de stijging te stoppen of terug te draaien. Hiermee is nog niet gezegd dat de Fed haar beleid in september verkrapt maar de kans dat de rente in september of in december wordt verhoogd, neemt wel toe.

Of toch nog wachten?

Er zijn echter ook redenen te bedenken waarom de Fed nog moet wachten. De inflatie is laag en trekt niet echt aan. De onlangs gepubliceerde producentenprijzen in juli waren verrassend zwak. Een tweede reden is dat twee maanden van goede arbeidsmarktcijfers wellicht niet voldoende zijn om de twijfels weg te nemen die na de teleurstellende drie voorgaande maanden zijn ontstaan. Ten derde blijkt uit de recente Senior Loan Officers Survey dat banken hun kredietvoorwaarden voor ondernemingen aanscherpen. De Fed zal mogelijk dit proces niet willen versterken door op hetzelfde moment de rente te verhogen. En tot slot kan de situatie op de internationale financiële markten wel in rustiger vaarwater zijn gekomen maar waarom zou de Fed het risico van hernieuwde onrust nemen? Wij houden voorlopig vast aan ons oorspronkelijke standpunt dat de rente pas begin 2017 wordt verhoogd maar de kans dat dit toch eerder gebeurt, neemt wel toe.

Kunnen de rest van de wereld en de financiële markten een hogere rente aan?

De vraag die dit oproept, is of de wereldeconomie en de financiële markten deze verhoging beter aankunnen dan de vorige. Het antwoord is simpel: dit is iets dat we niet zeker weten maar we zien wel enkele redenen voor optimisme.

Ten eerste bevinden de financiële markten, zoals hierboven reeds aangegeven, zich nu in rustiger vaarwater dan in de aanloop naar de vorige renteverhoging door de Fed. De perceptie is wellicht dat de verkrapping door de Fed in december leidde tot spanningen en kapitaalstromen. De werkelijkheid is dat deze al eerder op gang kwamen en dat de Fed deze ontwikkeling alleen maar heeft versterkt.

Ten tweede kleeft aan hogere Amerikaanse rentes het probleem dat door de lange periode van een zeer lage dollarrente (sinds 2008) de omvang van in dollar luidende schulden buiten de VS aanzienlijk is toegenomen. Aziatische bedrijven in het bijzonder lijken hoge dollarschulden te zijn aangegaan. Wat erger is, is dat zij hun valutaposities blijkbaar niet hadden afgedekt. Veel valuta’s daalden in 2013 tijdelijk in waarde tegenover de Amerikaanse dollar en vervolgens ook weer vanaf halverwege 2014; december vorig jaar werden bovendien de beleidsrentes in de VS verhoogd. Daardoor kwamen bedrijven met in dollars luidende schulden en omzet in hun nationale munt in grote moeilijkheden. Dit probleem stak zowel in 2013 als ten tijde van de renteverhoging van december 2015 de kop op. Daarom mag worden gehoopt dat deze bedrijven hun verliezen hebben beperkt en hun USD-shortposities hebben verlaagd om hun kwetsbaarheid te verminderen. Wat deze keer ook helpt, is dat de munten van opkomende landen recentelijk wat terrein hebben teruggewonnen. In de aanloop naar de renteverhoging van december vorig jaar moesten zij juist fors terrein inleveren. De opleving van de grondstofprijzen is ook positief voor veel opkomende landen.

Ten derde staat de conjunctuur, als je kijkt naar de mondiale industriesector, op het punt aan vaart te winnen. Veel opkomende markten zijn afhankelijk van deze beweging. Dus hoe sterker deze beweging is, hoe beter deze markten hogere Amerikaanse rentes aankunnen. Mijn voorzichtige optimisme over de wereldwijde industrie wordt bevestigd door de handelscijfers van Taiwan. De Taiwanese export is in hoge mate afhankelijk van deze mondiale industriële bedrijvigheid en heeft een periode van forse krimp achter de rug. In de laatste paar maanden is echter een verbetering zichtbaar. De waarde van de Taiwanese export steeg in juli met 1,2% jaar op jaar en kwam hiermee voor het eerst sinds begin 2015 uit de rode cijfers.

 

160812-W2

Vanaf nu moet het beter gaan

 • Wereldeconomie groeit in ongeveer trendmatig tempo
 • Economische groei VS valt tegen in H1, maar zou moeten aantrekken
 • Groei eurozone zal zich stabiliseren rond niveau van afgelopen tijd
 • Negatieve risico’s overheersen door politieke onzekerheden
 • Britse centrale bank reageert op Brexit-referendum

De wereldeconomie groeit nog steeds in een bescheiden tempo, dicht bij de trendmatige groei. Dit is niet spectaculair en is, gegeven de stimuleringsmaatregelen van centrale banken, eigenlijk teleurstellend. Maar het is geen ramp. Waarschijnlijk toont het aan hoe moeilijk het voor de wereldeconomie is om zich te herstellen van de neergang die werd veroorzaakt door de financiële crisis. Het trage herstel is waarschijnlijk ook te wijten aan allerlei andere factoren. Denk aan de toegenomen ongelijkheid binnen veel economieën en de politieke onzekerheden, waardoor grote ondernemingen zich afwachtend opstellen. Bovendien hebben structurele veranderingen die voortvloeien uit technologische ontwikkelingen, mogelijk een (tijdelijk?) remmend effect op de wereldwijde groei.

Industriële productie gaat aantrekken

Een belangrijk kenmerk van de mondiale conjunctuur in de afgelopen kwartalen was de zwakte van de industrie. Recente vertrouwensindicatoren geven echter aan dat de industriële sector in vele landen iets aan kracht wint. Dit geldt met name voor een aantal Aziatische landen en de VS, al zijn de cijfers nog wisselend.

De BBP-groeicijfers voor de VS over de afgelopen paar jaar zijn onlangs bijgesteld. Het absolute niveau van het BBP in 2015 is met ongeveer 0,5% naar boven bijgesteld, maar het groeitempo in de afgelopen kwartalen, met name het vierde kwartaal van 2015 en het eerste kwartaal van 2016, is verlaagd. Ook viel het groeitempo in het tweede kwartaal tegen: 1,2% op jaarbasis, wat slechts half zo hoog is als werd verwacht.

De samenstelling van de groei werpt een interessant licht op de onderliggende ontwikkelingen. De consumptieve bestedingen vertoonden een sterke groei van 4,2%. De tegenvallende totale BBP-groei is vooral terug te voeren op de private investeringen. De investeringen in vaste activa daalden met 3,2% en kwamen daarmee voor het derde kwartaal op rij lager uit. Dit is waarschijnlijk grotendeels de schuld van de energiesector. Daarnaast zijn de investeringen in vaste activa gecorreleerd aan de ondernemingswinsten. Volgens cijfers uit de nationale rekeningen daalden deze in het vierde kwartaal van 2015 met bijna 12% j-o-j (ook deels als gevolg van de ontwikkeling in de energiesector). Positief is dat de winsten in het eerste kwartaal van 2016 stegen met 3,4%. Als deze trend zich voortzet, zullen de investeringsuitgaven binnen niet al te lange tijd verbeteren.

160805 NL

Voorraden VS veranderen van rem in motor

De BBP-groei werd vooral geremd door de ‘voorraadmutatie’, die een negatief effect van 1,2% had. Dit was het vijfde kwartaal op rij waarin de voorraden een negatieve bijdrage aan de groei leverden. Dat is ongebruikelijk. De vorige keer dat dit vijf kwartalen op rij gebeurde, was in 1957. Bovendien verlaagden ondernemingen hun voorraadniveaus terwijl de economie groeide. Dat is ook ongebruikelijk. Normaal krimpen de voorraden in tijden van een recessie. Het is niet duidelijk waar dit gedrag uit voorkomt. De krimpende voorraden verklaren niet alleen de teleurstellende BBP-groei, maar waarschijnlijk ook de tegenvallende groei van de industriële productie die is achtergebleven bij de toename van de onderliggende vraag binnen de economie.

Dit heeft een duidelijke positieve kant. Bedrijven kunnen niet tot in het oneindige hun voorraden verlagen. De voorraadcyclus zal heel waarschijnlijk binnenkort omslaan. Recente negatieve ontwikkelingen zullen dan plaats maken voor positieve ontwikkelingen. De BBP-groei wordt dan gestimuleerd, niet afgeremd. En de industriële productie zal dan sneller groeien dan de vraag. De cijfers zullen er dan ineens veel beter uitzien. Mijn conclusie is dat de BBP-groei in de VS de rest van het jaar veel sterker zal zijn.

De banencijfers (exclusief de agrarische sector) voor juli waren overtuigender dan verwacht. Dat is goed nieuws. Na een terugval in de periode maart-mei was de werkgelegenheidsgroei in juni en juli veel beter. Als deze verbetering doorzet, dan betekent dit dat de economie sterker is dan de BBP-cijfers doen vermoeden en dat de groei van de particuliere consumptie fors blijft.

Fed blijft voorzichtig

Dat wil niet zeggen dat de Fed op korte termijn weer tot verkrapping overgaat. De internationale situatie lijkt tot rust te zijn gekomen, maar blijft kwetsbaar. En de Fed zal eerst tekenen willen zien die aangeven dat de sterkere groei standhoudt, voordat zij tot actie overgaat. Uit de Senior Loan Officers Opinion Survey van juli blijkt dat banken hun kredietvoorwaarden voor ondernemingen aanscherpen. Dat is niet gunstig voor de groei en ik verwacht daarom dat de Fed voorzichtig blijft. Bovendien is het uitblijven van een significante versnelling van de inflatie opmerkelijk en geeft dit aan dat de Fed geen haast hoeft te maken.

Wij zijn al lang van mening dat de Fed de rente dit jaar niet verhoogt. Als ons optimistischer scenario voor het tweede halfjaar uitkomt, komen er volgend jaar waarschijnlijk verschillende renteverhogingen. Ik zie geen reden om die visie bij te stellen, al moet ik toegeven dat een rentestap tegen het eind van dit jaar niet helemaal kan worden uitgesloten.

Eurozone moddert voort; ECB gaat waarschijnlijk nog iets meer doen

De economie van de eurozone moddert voort. Het onderliggende groeitempo ligt waarschijnlijk iets boven het trendmatige niveau. Daardoor kan de arbeidsmarkt langzaam aantrekken en kunnen de overheidsfinanciën iets verbeteren.

De inflatie blijft onder het streefniveau van de ECB en de recente zwakte van de olieprijs helpt niet echt om de inflatie op korte termijn naar een hoger peil te brengen. De kerninflatie blijft niettemin relatief stabiel, net onder de 1,0%. Dat is ook lager dan de ECB graag zou zien, maar niet heel veel. De ECB vaart al een zeer agressieve monetaire koers. Met een deel van de beleidsmaatregelen lijkt ze de financiële markten al te ontwrichten. Daarom zou de ECB kunnen besluiten om nog een paar maanden af te wachten. Wij achten echter nog steeds de kans groter dat de ECB in september nieuwe maatregelen neemt. Verdere renteverlagingen zijn in deze fase niet waarschijnlijk. Wel zal de ECB waarschijnlijk haar kwantitatieve verruimingsprogramma bijstellen, bijvoorbeeld door het bedrag van de maandelijkse obligatieaankopen te verhogen of het programma te verlengen tot ver voorbij de huidige (flexibele) einddatum van maart 2017.

Brexit-risico’s zijn symmetrisch

De Britse centrale bank (BoE) heeft tijdens haar meest recente beleidsvergadering de rente verlaagd en de kwantitatieve verruiming opgevoerd. Ik zie dit vooral als een preventieve maatregel. Het is uiterst onzeker hoe de Britse economie zich na het Brexit-referendum gaat ontwikkelen. Tijdens de campagne hielden beide kampen zich bezig met bangmakerij. Volgens degenen die in de EU wilden blijven, zou een vertrek uit de EU het einde van de wereld betekenen en volgens de voorstanders van een vertrek zou een besluit om in de EU te blijven hetzelfde impliceren.

De wereld komt niet zo vaak ten einde. Het is dus verstandig om rustig te blijven en te kijken naar wat we wel en niet weten. We weten dat de toekomstige koers van de Britse economie afhankelijk is van het gedrag van bedrijven en consumenten. Wat we niet weten is hoe ze daadwerkelijk gaan reageren op de verrassende uitslag van het referendum. De indicatoren voor het ondernemersvertrouwen zijn sterk verslechterd. Als dit wordt gevolgd door een vergelijkbare daling van de investeringsuitgaven en de werving van personeel, dan heeft dat ernstige gevolgen voor de economie. Maar één reeks cijfers is nog geen trend. De plotselinge verslechtering van het ondernemersvertrouwen kan een reflexmatige reactie zijn op de onverwachte uitslag van het referendum en worden gevolgd door een herstel. Theresa May, de nieuwe premier, neemt geen overhaaste stappen en neemt de tijd voor het Brexit-proces. Waarschijnlijk zal er daarom op korte termijn niet veel veranderen aan de dagelijkse gang van zaken binnen de economie. Zeker is dat het pond zwakker is geworden, wat de internationale concurrentiekracht van Britse bedrijven versterkt. De renteverlaging door de BoE en de uitbreiding van de kwantitatieve verruiming hebben de koers van het pond verder gedrukt en stimuleren tevens de economie.

Veel harde ‘bewijzen’ zijn er sinds het referendum nog niet naar buiten gekomen. Aan de minkant lijkt de belangstelling voor onroerend goed in het Verenigd Koninkrijk te zijn afgenomen. Positief nieuws is echter dat de autoverkopen zich in juli goed hebben ontwikkeld. Uit dit laatste kan worden opgemaakt dat de uitslag van het referendum tot dusver het gedrag van de consument niet heeft beïnvloed.

Mijn conclusie is dat de ontwikkeling van de Britse economie in de komende paar maanden uiterst onzeker blijft. Het ondernemersvertrouwen is de belangrijkste indicator die we in de gaten moeten houden. Als die op het huidige lage niveau blijft, zal dat zeer waarschijnlijk gevolgen hebben voor de bedrijfsinvesteringen. Gezien het positieve effect van het goedkopere pond sterling en van het beleid van de BoE, alsook de geleidelijke aanpak van premier May, blijven de gevolgen van het referendum voor de directe toekomst wellicht heel beperkt. In ons basisscenario gaan we ervan uit dat ondernemingen de investeringsuitgaven gaan verlagen vanwege de onzekere vooruitzichten. Dit leidt dan tot een milde, kortstondige recessie. De risico’s met betrekking tot dit scenario zijn symmetrisch: het zou slechter kunnen uitpakken, maar het zou ook best eens veel beter kunnen gaan.

 

Brexit: wat nu?

 • Er is al veel gezegd en geschreven over het schokkende besluit van de Britse kiezers om uit de EU te stappen.
 • De volatiliteit op de financiële markten is omhooggeschoten en waarschijnlijk blijft de volatiliteit nog wel even hoog.
 • Onzekerheid voert de boventoon.

Wat weten we wel?

 • Het Verenigd Koninkrijk gaat de EU verlaten.
 • David Cameron treedt af maar blijft nog wel een paar maanden zitten.
 • David Cameron doet nog geen beroep op artikel 50 van het Verdrag van Lissabon. Hij zou daarmee het startschot geven voor de formele onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Omdat hij dit overlaat aan zijn opvolger, creëert hij een paar maanden ademruimte.

Wat weten we niet?

 • Hoe lang de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU over de nieuwe onderlinge relaties gaan duren.
 • Hoe de toon van deze onderhandelingen zal zijn.
 • Wat de uitkomst van deze onderhandelingen wordt.
 • In welke mate anti-EU-bewegingen in andere landen meer steun krijgen na het Brexit-referendum.
 • Wat de gevolgen voor de respectievelijke economieën zullen zijn.
 • Op welk niveau de financiële markten een nieuw ‘evenwicht’ vinden.

Het lijkt me dus dat we veel meer niet weten dan wel, maar het feit dat het Verenigd Koninkrijk niet direct artikel 50 in werking laat treden, levert wel een zeer welkome adempauze op. De meeste commentaren gingen vrijdag over de gevolgen op de korte termijn. Misschien is het goed om even een stapje terug te doen en naar de langere termijn te kijken.

Meest negatieve gevolg

Ik heb mezelf de vraag gesteld wat het meest negatieve gevolg van dit besluit is. Volgens mij is dat het effect op de globalisering – en in het verlengde daarvan wat dit mogelijk met de Amerikaanse dollar doet.

Afgezien van kortstondige recessies groeit de wereldhandel al vele decennia sneller dan de wereldeconomie. Dit impliceert dat de wereldeconomie steeds verder geïntegreerd is. Doordat de exportsectoren doorgaans in elke economie de meest dynamische sectoren zijn, fungeert de relatief snelle groei van de wereldhandel al heel lang als aanjager van de wereldwijde groei.

Sinds de financiële crisis is dit patroon veranderd. De groei van de wereldhandel is achtergebleven bij de wereldwijde groei, niet alleen tijdens de recessie maar ook tijdens het herstel. Naar mijn mening is dit een belangrijke factor die de totale groei remt en de productiviteitsgroei beperkt. Wat betreft de oorzaak van de zwakke groei van de wereldhandel in de afgelopen jaren lopen de meningen uiteen. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit het grootste handelsblok ter wereld kan hoe dan ook niet positief zijn, ongeacht hoe de nieuwe relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU wordt. Ik denk dan ook dat het besluit om uit de EU te stappen negatief is voor de economische groei. Hoe negatief zal afhangen van de nieuwe relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU.

Als er één les is die we kunnen leren van wat er in de afgelopen jaren op de financiële markten is gebeurd, dan is het wel dat een langdurig sterker wordende Amerikaanse dollar tot problemen leidt. Door een waardestijging van de dollar worden de financiële condities wereldwijd krapper en een duurdere dollar is ook slecht voor opkomende economieën, grondstoffenmarkten, etc. Als het Britse vertrek uit de EU leidt tot een langdurig zwakker wordende euro en sterker wordende dollar, dan zou dat ook negatief zijn.

Positief?

Je kunt je misschien ook afvragen wat het meest positieve effect van het Brexit-besluit kan zijn. Mijn antwoord is uiteraard vooringenomen, omdat ik heilig geloof in Europese integratie en denk dat onze toekomst ligt in een federaal Europa.

Ik kan echter niet ontkennen dat kiezers vrijwel overal het gevoel hebben dat de politieke elite steeds verder van hen af staat. Het antwoord van de EU op problemen bestaat over het algemeen uit meer regelgeving, uitbreiding, etc. Het antwoord is altijd ‘meer Europa’ geweest. En de houding van de politieke elite tegenover het electoraat is niet altijd heel inspirerend geweest. Zelfs voor een voorstander van Europese integratie zoals ik, is de manier waarop de EU zich heeft ontwikkeld, niet altijd heel aantrekkelijk geweest. Dus misschien, heel misschien, zorgt het besluit van de Britten om afscheid te nemen van de EU ervoor dat de politieke elite meer begrip gaat tonen voor wat de kiezers echt willen. En als de kiezers dingen willen die niet verstandig zijn, dan kan de politieke elite dat misschien voldoende en met respect duidelijk maken. Dus misschien, heel misschien, zorgt Brexit ervoor dat de EU uiteindelijk beter gaat functioneren.

 

Het blijft voortsukkelen terwijl de Fed zich laat leiden door de cijfers

Er zijn de afgelopen dagen weinig belangrijke economische indicatoren bekendgemaakt. Toch kun je een paar interessante conclusies trekken. Recente cijfers lijken te bevestigen dat de Chinese invoer het dieptepunt heeft bereikt. Dat is van belang voor de wereldeconomie. Verder heeft Fed-voorzitter Yellen in de afgelopen weken, met redelijk succes, geprobeerd de financiële markten voor te bereiden op een renteverhoging, maar zij is onder invloed van de tegenvallende arbeidsmarktcijfers weer van koers veranderd. De wereldeconomie sukkelt desondanks voort en laat bescheiden, weinig spectaculaire groeicijfers zien.

De Chinese invoer heeft het dieptepunt bereikt

Wat er precies in de Chinese economie gebeurt, weten we niet. Er zijn weinig cijfers, de kwaliteit ervan is bedenkelijk, de beleidsmakers leggen geen democratische verantwoording af en ze spreken ook niet vaak met de pers. Tien jaar geleden, toen de Chinese economie klein was, was dat geen probleem. Dat is het wel nu de Chinese economie de op één na grootste ter wereld is. De groei van de wereldeconomie heeft de afgelopen tien jaar voor een groot deel in of dankzij China plaatsgevonden. Laten we niet vergeten dat China bij het uitbreken van de financiële crisis in 2008 aan een stimuleringsprogramma begon dat een paar keer zo groot was als dat in de VS of Europa. De Chinese stimuleringsmaatregelen waren destijds ongetwijfeld cruciaal voor het herstel in veel andere landen.

De meest directe relatie tussen China en de rest van de wereld is de handelsrelatie. Waar de rest van de wereld direct iets van merkt, is de Chinese invoer. Die is vorig jaar zo’n 15% in waarde gedaald. In reële termen was de daling naar schatting zo’n 5%. Dat leek ons altijd al onhoudbaar in een economie die in een redelijk tempo blijft groeien, zelfs al ligt dat tempo lager dan in de afgelopen jaren. En in de afgelopen maanden heeft zich inderdaad een verbetering voorgedaan. De groei van de Chinese invoer lijkt het dieptepunt te hebben bereikt. In april is de waarde van de import met 0,4% j-o-j gedaald, het beste cijfer sinds oktober 2014. Voorzichtigheid is bij deze cijfers wel geboden. Het betreft nominale, in dollars luidende cijfer die nogal eens fluctueren. Maar ze lijken aan te sluiten bij de Taiwanese exportcijfers. Die zijn sinds eind 2014 zeer slecht, maar lijken nu ook enige verbetering te vertonen. Weliswaar is de Taiwanese export in mei met 9,6% j-o-j gedaald, maar dat is nog altijd beter dan de terugval van ruim 17% in november. Iedereen zou blij zijn met een verdere stijging van de Chinese invoer. Voor de centrale bank van Zuid-Korea gaan de verbeteringen blijkbaar niet snel genoeg, want die heeft de reporente voor het eerst in ruim een jaar verlaagd.

Grafiek 1

Zwalkende Fed

In december dacht de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) nog dat de officiële rentetarieven in 2016 misschien wel vier keer verhoogd zouden worden. Dat was althans de mediaan van de zeer uiteenlopende prognoses van afzonderlijke leden van het FOMC, het beleidscomité van de Federal Reserve. De financiële markten geloofden dat niet en prijsden voor dit jaar ruwweg één verhoging in, en zelfs die achtte men niet zeker. In maart verlaagde de Fed haar prognose naar twee rentestappen. Ik vind dat best spectaculair, want het gaat hier om de Fed die voorspelt wat ze zelf gaat doen. Met die manoeuvre in maart zegt de Fed impliciet dat de markten de Fed beter begrijpen dan de Fed zelf. Wauw!

Maar zelfs nadat de Fed haar beleidsindicatie zo drastisch had bijgesteld, bleef er een kloof tussen wat de markt verwachtte en wat de Fed beweerde van plan te zijn. De economische cijfers waren vrij bevredigend, de volatiliteit op de mondiale financiële markten was de maanden daarvoor afgenomen en de Fed besloot daarom dat ze die kloof moest dichten. Ze begon de financiële markten dus met woorden rijp te maken voor een renteverhoging en slaagde daar redelijk goed in. Ik dacht tenminste dat de Fed al vrij snel tot een renteverhoging zou overgaan (al zou dit volgens mij een vergissing zijn) en wij overwogen serieus om ons officiële scenario van ‘geen renteverhoging dit jaar’ aan te passen. En toen verschenen de arbeidsmarktcijfers van vorige week: er waren in mei maar 38.000 banen bijgekomen. Daarna heeft de Fed de Labour Markets Conditions Index (LMCI) voor mei gepubliceerd, een samengestelde index van negentien arbeidsmarktvariabelen. Die kwam uit op -4,8 punten in mei (was -3,4 in april). Een van de variabelen is het aantal nieuwe banen, dus het is niet verrassend dat er een grote mate van correlatie bestaat tussen dat cijfer en de LMCI. Maar de grafieken uit de LMCI leveren nogal beangstigende plaatjes op. Ten eerste loopt het laatste datapunt niet uit de pas met de recente ontwikkeling maar trekt het die in feite door. Dus misschien is het aantal van 38.000 nieuwe banen wel geen aberratie, of tenminste niet zo’n grote afwijking als je zou denken wanneer je alleen naar de banencijfers kijkt. De LMCI-curve voor de lange termijn laat een verontrustende ontwikkeling zien. De LMCI staat nu op -4,8. Uit de gereconstrueerde geschiedenis van deze index blijkt een daling naar dit niveau vaak de voorbode van een recessie te zijn. Het is in de afgelopen veertig jaar maar twee keer voorgekomen dat een stand van -4,8 niet werd gevolgd door een recessie. Nu voorspellen wij geen recessie, maar als dit soort indicatoren laag blijven, zal de discussie over een mogelijke recessie oplaaien.

Grafiek 2
Voorzitter Yellen heeft de maatregelen van de Fed altijd gekoppeld aan de situatie op de arbeidsmarkt en het kwam dan ook niet als een verrassing dat ze in een recente toespraak een totale ommezwaai maakte. Het lijkt nu uiterst onwaarschijnlijk dat de Fed verkrapping van haar monetaire beleid doorzet. Men noemt dit ‘data-afhankelijk’ en dat de Fed ‘data-afhankelijk’ is, wordt als een goede zaak beschouwd. Ik vind het een slechte zaak. Monetair beleid werkt met lange, variabele vertragingen. Waar de economie zich op een bepaald moment in de toekomst bevindt, dáárop moet de centrale bank haar beleid baseren. Ik weet dat dit moeilijk is, maar reageren op maandelijkse cijfers voor de voorgaande periode komt op mij niet erg slim over. Maar aan de andere kant is het misschien wel heel slim om je besluiten op historische cijfers te baseren als je in het voorspellen van toekomstige ontwikkelingen zo slecht als de Fed bent

In elk geval zijn dankzij de LMCI en Yellen’s speech renteverhogingen van tafel, in elk geval tot september en wellicht langer. Risicodragende beleggingen kunnen daarvan profiteren. Minder gunstig is dat de LMCI angst voor een naderende recessie heeft aangewakkerd.

Uiteenlopende cijfers uit Europa

De recente cijfers uit Duitsland liepen sterk uiteen. De industriële orders zijn in april sterk gedaald (-2,0% m-o-m), terwijl ze in maart nog 2,6% waren gestegen. De industriële productie, die hier sterk mee zou moeten correleren, deed het tegenovergestelde: een forse verhoging in april (+0,8%), die volgde op een nog grotere daling in maart (-1,1%). De Franse productiecijfers waren vrij goed. Het is moeilijk om op grond van de Europese cijfers te bepalen welke kant het uitgaat. Bescheiden groei, iets hoger dan trendmatig, zo zag het recente verleden eruit en dat blijft ook de komende tijd nog zo.

 

Fed zit in onmogelijke spagaat

 • Notulen Fed agressiever dan verwacht…
 • …maar marktpartijen zijn niet overtuigd…
 • …wat zorgt voor onzekerheid op de financiële markten

De toonzetting van de notulen van de meest recente vergadering van het FOMC, het beleidscomité van de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve), was iets agressiever dan verwacht. Hierdoor is de kans op een vroegtijdige renteverhoging groter geworden. Voorafgaand aan de publicatie van de notulen hadden de FOMC-leden Loretta Mester van de Cleveland Fed en Eric Rosengren van de Boston Fed ook al een relatief verkrappingsgezinde mening naar buiten gebracht.

Voor- en nadelen

Bij het nemen van een rentebesluit moet de Fed de argumenten van beide kanten tegen elkaar afwegen. Het meest overtuigende argument dat pleit vóór verkrapping van het monetaire beleid is, naar mijn mening, het feit dat de officiële rente lager is dan gerechtvaardigd lijkt op grond van de huidige economische situatie in de VS. De economie is sinds 2009 bezig met een herstel, de werkloosheid is sterk afgenomen en de inflatie loopt op maar de officiële rente is nog steeds uitzonderlijk laag.

Grafiek

Er is naar mijn mening echter geen reden om haast te maken. De favoriete inflatiemaatstaf van de Fed, de kern-PCE, bedraagt 1,6% en ligt dus onder de door de Fed gehanteerde doelstelling van 2%. Het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar is eveneens 1,6%. De Fed haalt dus al enige tijd haar inflatiedoelstelling niet, zij het dat het verschil niet groot is. Omdat de doelstelling al langere tijd niet wordt gehaald, zal de Fed er waarschijnlijk geen punt van maken als de inflatie eventueel de doelstelling iets voorbijschiet. Bovendien is de economische groei helemaal niet zo sterk en leggen verschillende indicatoren nog zwakke plekken bloot. Deze zwakke plekken zijn niet zo erg dat we voor een recessie moeten vrezen, maar ze maken een renteverhoging wel minder urgent.

Een ander punt om rekening mee te houden is dat de monetaire situatie in de afgelopen jaren is verkrapt, ondanks het uitblijven van renteverhogingen (afgezien van de rentestap in december 2015). De beëindiging van het kwantitatieve verruimingsprogramma door de Fed in 2014 en de waardestijging van de dollar tussen medio 2014 en medio 2015 hadden hetzelfde effect als een renteverhoging. Zulke wijzigingen in de monetaire situatie werken met een lange en wisselende vertraging door in de economie. Daarom is het moeilijk om te zeggen of het effect van deze verkrapping al volledig is doorgewerkt in het systeem. Bovendien zijn de credit spreads af en toe opgelopen en blijkt uit de meest recente Senior Loan Officers Opinion Survey van de Fed  dat banken bezig zijn de kredietvoorwaarden aan te scherpen.

Afwijken van wat andere centrale banken doen is ook een punt van overweging. Er is geen sprake van een formele coördinatie van het monetaire beleid in de verschillende landen, maar het is voor een grote centrale bank wel heel ongebruikelijk om een andere kant op te gaan. De gevolgen die dit kan hebben voor, bijvoorbeeld, de valutamarkt kunnen een natuurlijke rem vormen op beleidsdivergentie.

Verrassing

Economen stellen regelmatig de vraag aan de orde of centrale banken de financiële markten moeten verrassen of juist niet. Ik ben van mening dat een verrassing zinvol kan zijn, maar dat voorspelbaarheid de regel hoort te zijn. Gezien de huidige kwetsbare situatie lijkt het onverstandig om met onaangename verrassingen te komen. Ik verwacht dat de Fed dezelfde mening is toegedaan. Als dat inderdaad zo is, moet de Fed, als er serieuze plannen zijn om de rente te verhogen, de markt daarop voorbereiden. De agressievere toon van de recente uitlatingen is misschien inderdaad een poging om de verwachtingen te beïnvloeden.

Maar de markten geloven het niet echt. Het prijsniveau van geldmarktfutures geeft aan dat marktpartijen de kans op een vroegtijdige renteverhoging beperkt achten en er zelfs niet helemaal van overtuigd zijn dat de rente voor het eind van het jaar nog wordt verhoogd, laat staan twee keer, zoals de leden van het FOMC in maart als waarschijnlijk aangaven.

Waarom is de markt niet overtuigd?

De onrust op de financiële markten aan het begin van het jaar was voor de Fed reden om rekening te houden met de internationale ontwikkelingen en zich minder agressief op te stellen. In recente mededelingen verwees de Fed naar de toegenomen stabiliteit op de internationale financiële markten en de lichte verbetering van de internationale economische vooruitzichten. Hiermee vervalt een reden voor grote voorzichtigheid.

Wat de Fed niet goed onderkent, en naar mijn mening ten onrechte, is dat haar beleid en haar communicatie van invloed zijn op de financiële markten. De vriendelijker toon van de Fed eerder dit jaar leverde een belangrijke bijdrage aan de stabilisatie op de financiële markten. De recente agressievere toon heeft al gezorgd voor enkele veranderingen in tegenovergestelde richting. De indices voor de volatiliteit op aandelenmarkten zijn in de afgelopen maanden de bovenkant van de bandbreedte genaderd en valuta’s van opkomende landen beginnen zwakker te worden.

Dit is een patroon waar ik het al eerder over heb gehad. Het Amerikaanse monetaire beleid heeft niet alleen gevolgen voor de Amerikaanse economie, maar ook voor alle in Amerikaanse dollars luidende beleggingen en verplichtingen wereldwijd. De omstandigheden buiten de Verenigde Staten zijn nog steeds kwetsbaar en een hogere dollarrente kan gemakkelijk leiden tot problemen en volatiliteit op de financiële markten en in opkomende economieën, wat ook weer gevolgen heeft voor de VS. De Fed zit in een onmogelijke spagaat.

Hoe kan de Fed hier uitkomen?

Er zijn meerdere opties. Ten eerste zou de Fed zich eenvoudigweg kunnen richten op de binnenlandse economische omstandigheden, zich niets kunnen aantrekken van de marktverwachtingen en kunnen overgaan tot een renteverhoging – misschien al in juni of juli. Dit zou volgens mij een vergissing zijn. Het zou de marktvolatiliteit en negatieve ontwikkelingen in opkomende economieën versterken en ook gevolgen hebben voor de VS. Maar het feit dat ik denk dat het een vergissing zou zijn, betekent niet dat het ook inderdaad een vergissing is en mijn mening speelt zeker geen rol bij het besluitvormingsproces. Toch lijkt een vroegtijdige renteverhoging mij niet het meest waarschijnlijke scenario, hoewel het niet valt uit  te sluiten.

Het is waarschijnlijker dat de Fed blijft wachten. Naarmate de economische groei aanhoudt, het herstel van grondstoffenprijzen doorzet, etc., wordt de mondiale economische situatie sterker. Daardoor kan de VS de rente op een later moment verhogen zonder dat dit grote negatieve gevolgen heeft voor de mondiale financiële markten en de wereldeconomie.

De onzekerheid zal hoe dan ook aanhouden tot de FOMC-vergadering van 15/16 juni en alle Fed watchers zullen ieder woord van de FOMC-leden op een goudschaaltje wegen.